LETTISCH-DEUTSCH / DEUTSCH-LETTISCH ANTRA STRAZDIŅA ÜBERSETZUNGEN

No 2004. gada februāra: Berlīnes Apgabaltiesā zvērināts tulks. Apliecināti rakstiski tulkojumi tiesību, ekonomikas un finansu, izglītības, medicīnas, tehnikas un mākslas nozarēs, kā arī publisku un privātu dokumentu tulkošana un apliecināšana.  

Klientu pavadīšana un sarunu tulkošana pie notāra, dzimtsarakstu, kā arī citās iestādēs, tiesās, delegāciju pavadīšana.

Klienti: Berlīnes tiesas, Tieslietu senāts, Policijas prezidijs, atbilstošas institūcijas citās Vācijas federālajās zemēs, tulkojumu biroji, firmas, slimnīcas, kino un mākslas nozare, privāti klienti.

No 1997. gada jūlija: latviešu valodas pasniedzēja valodu skolā „Lernbrücke“ Berlīnē, sākot ar 2009. gadu - Tautas izglītības centros (Volkshochschule) Berlīnē. Vācu skolnieku un studentu sagatavošana apmaiņas gadam Latvijā, kā arī latviešu valodas apmācība citiem interesentiem, piem., diplomātiem Vācijas Ārlietu ministrijā. Privātstundas latviešu valodā cilvēkiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem.

1993.g.: Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas katedras diploms.